Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Cửa hàng Bún Hậu Nghĩa - abún®:


[A] :  126 - 128 tỉnh lộ 825, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.
[T] :  (+84) 0272 3 852 874
[E] :  bunhaunghia@gmail.com.
[F] :  www.facebook.com/bunhaunghia
[w] :  www.bunhaunghia.com

-----------------------------------------------------------------
Bộ phận đặt hàng:
[M]:  (+84) 0972 111 196.
-----------------------------------------------------------------
Bộ phận chăm sóc khách hàng và các vấn đề khác:
[M]:  (+84) 0909.585.741.