Tấm gương vượt khó quê tôi (Kỳ 1)

Chỉ với một tay còn lành lặn, 30 năm qua, ông Đôn (thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đóng gói rồi kéo từng xe trấu vài trăm kg đi bán để mưu sinh.