Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An


Ngày 23/10/2009, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2720/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An với địa điểm quy hoạch tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Quy mô diện tích 1.242,9 m2, do UBND huyện Đức Hoà làm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn là Trung tâm Kiến trúc Quy hoạch Đô thị Nông thôn. Phía bắc giáp xã Hiệp Hoà và xã Tân Mỹ, phía nam giáp xã Hoà Khánh Tây và xã Hoà Khánh Đông, phía Đông giáp xã Đức Lập Thượng và xã Đức Lập Hạ, phía tây giáp xã Tân Phú.

Theo quyết định này, UBND huyện Đức Hoà và các ngành có liên quan thực hiện đúng theo các nội dung như nghiên cứu xác định độ cao san nền hợp lý để đảm bảo không bị ngập úng vào mùa lũ, mưa lớn và triều cường, đồng thời khi san nền phải đảm bảo không gây ngập nước trên các tuyến giao thông hiện hữu. Các tuyến điện, thông tin liên lạc, cáp truyền hình,... đặt ngầm chung một nền kỹ thuật để đảm bảo mỹ quan và kinh tế. Triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng và các dự án đầu tư phát triển theo quy hoạch chung xây dựng được duyệt.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày đồ án quy hoạch được phê duyệt, UBND huyện Đức Hoà công bố quy hoạch theo qui định. UBND huyện Đức Hoà chỉ đạo UBND thị trấn Hậu Nghĩa phối hợp với phòng Công thương lập và trình UBND huyện phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Hậu Nghĩa để làm cơ sở quản lý thực hiện quy hoạch.

(Theo Lan Vy
Cổng thông tin điện tử Long An)